Transparență

Structura organizatorică …

Comitet Director
Jr. Cornel Vieru – MANAGER – declarație de avere și interese…

Ec. Ovidiu Lazarec – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – declarație de avere și interese…

Dr. Filip Marian – DIRECTOR MEDICAL – declaraţie de avere şi interese …

Şefi secţii / Birouri

Șef Birou RUNOS – Jr. Cojocaru Mihaela – declarație de avere și interese…

Șef Birou Financiar – contabilitate – Ec. Vîrvara Maria – declarație de avere și interese…

Medic Șef Secția INTERNE – Dr. Geangoș Toma – declarație de avere și interese…

Asistentă Șefă Secția INTERNE – As. Codreanu Maria – declarație de avere și interese…

Farmacist sef – Hurjui Liliana – declarație de avere și interese…

– Consiliul de Administratie…


– Stat de funcții…
– Informații pachete de servicii medicale și tarifele serviciilor medicale contractate spitale…

– Informații pachete de servicii medicale și tarifele serviciilor medicale contractate clinice…

Consum medicamente:

Ianuarie 2021

Februarie 2021

Martie 2021