Transparență

Structura organizatorică …

Pachete de servicii contractate cu Casa de Asigurări:
– Act adițional la contractul de furnizare servicii medicale ambulatoriu de specialitate…
– Act adițional la contractul de furnizare servicii medicale spitalicești…
– Act adițional pentru finanțarea subprogramelor de sănătate…
– Act adițional la contractul de furnizare servicii medicale paraclinice…
– Plan de management…
– Lista funcțiilor plătite conform Legii 153/2017…
– Personal angajat pe categorii de personal …
– Personal angajat pe secții/compartimente/servicii …
– Personal medical pe sectii/compartimente/servicii…
– Informații spitalizare 2015…
– Contract de furnizare a produselor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități sanitare care derulează programe naționale de sănătate publică…
– Contract pentru desfășurarea activităților prevaăute în programele de sănătate publică finanțate de la bugetul de stat și din venituri proprii…
– Act aditional la contractul pentru furnizarea produselor achiziționate prin licitații publice…
– Act adițional pentru finanțarea subprogramelor de sănătate nr. P4.400.1 din 28.04.2015…
– Decizie purtător cuvânt…

Comitet Director
Jr. Cornel Vieru – MANAGER – declarație de avere și interese…
Dr. Marian Filip – DIRECTOR MEDICAL – declarație de avere și interese…
Ec. Ovidiu Lazarec – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – declarație de avere și interese…

Șef Birou RUNOS – Jr. Cojocaru Mihaela – declarație de avere și interese…

Șef Birou Financiar – contabilitate – Ec. Vîrvara Maria – declarație de avere și interese…

Medic Șef Secția INTERNE – Dr. Geangoș Toma – declarație de avere și interese…

Asistentă Șefă Secția INTERNE – As. Vasincu Carmen – declarație de avere și interese…
– Consiliul de Administratie…
– Stat de funcții…
– Informații pachete de servicii medicale și tarifele serviciilor medicale contractate…

Cosum medicamente: