Condiții internare

INTERNAREA IN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUA

 1. Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale

 2. Obligativitatea internarii urgentelor

 3. Pacientii cu afectiuni care nu necesita supraveghere mai mare de 12 ore beneficiaza de internare de ZI, in limita contractului cu CAS SV, functie de domiciliul pacientului si durata de spitalizare

 4. Internarile se fac conform structurii pe sectii a spitalului si capacitatii deasigurare a celor mai bune servicii medicale specifice pentru afectiunea pacientului

 5. Dupa epuizarea locurilor disponibile se vor intocmi liste de asteptare pentru pacientii cu afectiuni cronice (in limita contractului cu CAS Suceava)

 6. Listele de asteptare nu sunt publicate pe site pentru a respecta art.21, cap.4, din Legea46/2003 – Legea drepturilor pacientilor

 7. In cazul neprezentarii unui pacient la internare, se va introduce un pacient aflat pe lista de asteptare conform criteriilor de prioritizare stabilite la nivel de institutie

 8. Toate serviciile medicale se efectueaza  cu plata suplimentara pentru conditii deosebite de confort si alte servicii neacoperite

 9. In cazul in carenu sunt disponibile aceste servicii se va recomanda pacientului unitatea sanitara potrivita pentru tratarea afectiunii sale.

CRITERIILE DE INTERNARE

 1. Urgentele medico-chirurgicale si situatiile care pun in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere continua

 2. Diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu

 3. Tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare

CRITERII DE PRIORITIZARE A PACIENTILOR

 1. Ordinea conform listei de programare

 2. Acutizarea/Decompensarea afectiunilor cronice

 3. Gravitatea afectiunii

 4. Personalul medical si angajatii unitatilor sanitare

ACTE NECESARE PENTRU

CONSULTATIE INTERNARE
Card de sanatate sau adeverinta CAS Card de sanatate sau adeverinta CAS
bilet de trimitere bilet de internare
dovada calitatii de asigurat dovada calitatii de asigurat
copie BI/CI copie BI/CI

Eliberare CM – adeverinta de salariat cu precizarea numarului de zile de concediu medical in ultimele 12 luni