Persoane cu dizabilități

    • Drepturile pacienților

    • Accesul persoanelor cu dizabilități

    • Conditii de internare și criterii de prioritizare