Transparență

Stat de functii la 01.10.20230…

Comitet Director
Jr. Cornel Vieru – MANAGER

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023… 
Ec. Ovidiu Lazarec – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Dr. Filip Marian – DIRECTOR MEDICAL –

declaraţie de avere şi interese 2021 …

declaraţie de avere şi interese 2022 …

declaraţie de avere şi interese 2023 …

Şefi secţii / Birouri

Șef Birou RUNOS – Jr. Cojocaru Mihaela

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Șef Birou Financiar – contabilitate – Ec. Vîrvara Maria

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Medic Șef Secția INTERNE – Dr. Geangoș Toma

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Asistentă Șefă Secția INTERNE – As. Codreanu Maria

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Farmacist sef – Hurjui Liliana

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

Șef Birou administrativ – Hagiu Niga Adrian Dănuţ

declarație de avere și interese 2021…

declarație de avere și interese 2022…

declarație de avere și interese 2023…

– Consiliul de Administratie…

– Informații pachete de servicii medicale și tarifele serviciilor medicale  – Pachet minimal de servicii- Informații pachete de servicii medicale și tarifele serviciilor medicale  – Servicii diagnostice terapeutice

Consum medicamente: